Seks a zdrowie

https://jedynytakitest.aids.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/seks-a-zdrowie.jpg

Zmiana zachowań seksualnych, spowodowała wzrost zakażeń przenoszonych drogą płciową (ang. sexually transmitted infections, STIs).

Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) podaje, że na świecie, każdego roku, odnotowuje się ponad milion nowych zakażeń przenoszonych drogą płciową. W rzeczywistości może ich być nawet wielokrotnie więcej. Na niedoszacowanie danych składa się przede wszystkim:

  • brak wiedzy na temat możliwości transmisji zakażenia,
  • brak wyraźnych objawów większości infekcji, co skutkuje niezgłaszaniem się na badania diagnostyczne,
  • uwarunkowania społeczno-kulturowe, a więc stereotypowe kojarzenie tego typu chorób z osobami sprzedającymi usługi seksualne, mężczyznami utrzymującymi kontakty seksualne z mężczyznami (ang. men who have sex with men, MSM) czy osobami stosującymi środki psychoaktywne w iniekcjach. 

Do najczęściej występujących chorób przenoszonych drogą płciową, zarówno w Europie, jak i w Polsce, zalicza się: kiłę, rzeżączkę oraz chlamydiozy przenoszone drogą płciową.

Te trzy wyżej wymienione choroby mają kilka wspólnych cech, m.in.:

  • te same drogi zakażenia, tj. kontakt seksualny, gdzie dochodzi do przeniesienia zakażenia poprzez błony śluzowe oraz droga wertykalna, tj. z zakażonej matki na dziecko;
  • można je skutecznie wyleczyć przy wcześnie wdrożonej antybiotykoterapii;
  • u większości zakażonych osób choroba przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo.

Ze względu na tę samą drogę transmisji zakażenia, choroby te często ze sobą współwystępują. Zakażenie jedną z nich zwiększa kilkakrotnie ryzyko zakażenia HIV; nawet do 10 razy w przypadku kiły i rzeżączki.

Pamiętaj, że choroby i infekcje, w tym również przenoszone drogą płciową, są  częścią naszego życia, tak jak inne choroby. Powinno się je jak najszybciej zdiagnozować i leczyć, aby uniknąć przykrych konsekwencji, np. niepłodności.

Osoby szczególnie narażone na zakażenie, czyli takie, które podejmują ryzykowne zachowania seksualne, jak na przykład seks bez zabezpieczenia prezerwatywą czy seks po użyciu  środków odurzających, powinny zawsze rozważyć wykonanie badania w kierunku STIs.

W razie wykrycia zakażenia kluczowym elementem jest poinformowanie o swoim zakażeniu partnera/partnerów seksualnych, aby mogli również się przebadać i rozpocząć leczenie.

Materiały do pobrania