GDZIE można wykonać test na HIV?

https://jedynytakitest.aids.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/gdzie.jpg

Gdzie można wykonać test na HIV?

Test na HIV można wykonać bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania, w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD). Ich adresy i godziny pracy można znaleźć na stronie: https://aids.gov.pl/pkd/. W każdym województwie funkcjonuje co najmniej jeden taki punkt.

Nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska czy innych danych, ani przedstawiać żadnych dokumentów. Trzeba być jednak osobą pełnoletnią.

Do wykonania testu przez osoby małoletnie (tj. do 16 r.ż. ) potrzebna jest zgoda opiekunów prawnych, natomiast w przypadku osób między 16 a 18 r.ż. niezbędna jest podwójna zgoda, tzn. zarówno opiekunów prawnych, jak i osoby badanej.

W PKD istnieje możliwość porozmawiania z wykwalifikowanym doradcą ds. HIV/AIDS przed testem i po teście. Szacuje się wtedy indywidualne ryzyko, ustala, czy termin wykonania testu jest właściwy, interpretuje wynik, a także ocenia ryzyko zakażenia HIV i innymi zakażeniami przenoszonymi drogą płciową (STIs) i drogą krwi.

Wszyscy doradcy pracujący w PKD posiadają certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS (agenda Ministra Zdrowia), zaświadczający o ich odpowiednich kompetencjach.

Wynik wydawany jest na podstawie numeru badania i hasła, ustalonego wcześniej przez Klienta. W PKD informacje o wynikach badań nie są udzielane telefonicznie czy korespondencyjnie – odbiera się je wyłącznie osobiście.

Poza PKD testy w kierunku HIV można wykonać:

  • w publicznych placówkach medycznych: wymagają skierowania, są imienne i finansowane przez NFZ;
  • w wielu prywatnych laboratoriach: nie wymagają skierowania, są płatne, nie są wykonywane anonimowo (konieczna jest wyraźna prośba pacjenta), a wyniki testu są wydawane zazwyczaj bez indywidualnej interpretacji czy wsparcia psychologicznego;
  • w domu: testy do użytku domowego można kupić w sklepach internetowych lub bezpośrednio w aptekach. Testy te powinny posiadać certyfikat CE. Ponadto powinny zawierać krótką, napisaną prostym językiem informację na temat sposobu interpretacji wyniku badania (m.in. o oknie serologicznym). Zaleca się również zapewnienie systemu wsparcia, np. w postaci całodobowej infolinii. Mimo że testy domowe nie powinny zastępować kontaktu z lekarzem lub doradcą PKD, stanowią jednak opcję diagnostyczną w przypadku barier w dostępie do opieki medycznej.